De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor al wie in Vlaanderen woont en de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.

Als je aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgverzekering kan je een beroep doen op een zorgvergoeding in niet-medische kosten. Die tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand voor zowel mantelzorg, thuiszorg, als residentiële zorg.

De aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering gebeurt via één van de zes zorgkassen. Je Mutualiteit is zo’n zorgkas. Heb je geen Mutualiteit dan kan je aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas. Adres: Ellipsgebouw-  Koning Albertlaan, 35 ,1030 Schaarbeek. Website: http://www.vlaamsezorgkas.be.

 

Vanaf 01/09/2016 is de Vlaamse Zorgverzekering overgegaan in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Naast de Vlaamse Zorgverzekering zal die VSB ook het “basisondersteuningsbudget voor Personen met een handicap” en de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” omvatten.

Lees meer:

  • Thuiszorgpatiënten die erkend zijn als zwaar zorgbehoevend;
  • Residenten in een woonzorgcentrum;
  • Residenten in een Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) of Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

Voor personen met een handicap die in een voorziening van het VAPH verblijven is er een afzonderlijke regeling.

Je moet zorgbehoevend zijn:

  • Je scoort minstens 35 punten op de BEL-schaal voor gezinszorg of schoonmaakhulp (attest wordt afgeleverd door één erkende dienst gezinszorg);
  • Je voldoet aan de medische criteria van de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden (minstens score 15 in categorie 4) – Ministerie van Sociale Zaken levert het attest af;
  • Je geniet van bijkomende kinderbijslag en schoort minstens 18 punten op de medische- sociale schaal (Kinderbijslagfonds levert attest af).

Download het ‘aanvraagformulier zorgvergoeding thuiszorg’ of desgevallend het ‘aanvraagformulier zorgvergoeding residentiële zorg’, vul het in en voeg bij de aanvraag het vereiste attest. Vervolgens bezorg je beide documenten aan je Mutualiteit-Zorgkas of aan de Vlaamse Zorgkas.

De meeste leden van een zorgkas, die recht hebben op de zorgvergoeding, hetzij als thuiszorg-patiënt, hetzij als resident in een rusthuis, RVT of PVT, krijgen automatisch het attest om de uitkering aan te vragen.

Belangrijke voorwaarde is dat je steeds correct je bijdrage aan je zorgkas betaalt.

  • Het recht op een zorgvergoeding begint in de vierde maand na je aanvraag.
  • Thuiszorgpatiënten krijgen hun vergoeding telkens de maand zelf.
  • Rusthuisbewoners en bewoners van een PVT krijgen hun vergoeding telkens de maand nadien.

Meer informatie leest U op de website www.vlaamsezorgverzekering.be of bij Uw ziekenfonds.

©2019 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account