INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING (IVT)

Lees meer:

-voorwaarden inkomensvervangende tegemoetkoming

-Hoe aanvragen ?

-Bedragen inkomensvervangende tegemoetkoming.

 

Voorwaarden inkomensvervangende tegemoetkoming:

  • 21 jaar zijn;
  • Je handicap moet erkend zijn door artsen;
  • Je hebt een verminderd verdienvermogen tot 1/3 minder dan wat een gezond; persoon door te werken op de arbeidsmarkt kan verdienen;
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er ook werkelijk verblijven;
  • Je inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren via de FOD Sociale Zekerheid- Directie Generaal (DG) Personen met een handicap: http://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/procedure-erkenning.htm.

Alvorens een aanvraag in te dienen, vul je best eerst een anonieme vragenlijst in. Op basis van die vragenlijst zal gescreend worden voor welke voordelen je eventueel in aanmerking komt.

Uit de screening zal blijken voor welke voordelen je eventueel in aanmerking komt.Voor de vragenlijst ga je  naar de rubriek : waar kan ik recht op hebben ? https://myhandicap.belgium.be.

Je kan je aanvraag via een onderstaande link op de website aanduiden. Je duidt eerst aan welk voordeel je wenst aan te vragen. Vervolgens vul je een vragenlijst ( “intake”) in die  de nodige informatie geeft om een beslissing te nemen.

Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart ( eID) en een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met je ziekenfonds, gemeente of OCMW. Neem in dat geval steeds volgende informatie mee:

-de naam van je huisarts

-je eigen bankrekeningnummer

-de contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

 

Op basis van de ingevulde vragenlijst wordt nagegaan waarop je recht hebt. Desgevallend worden bijkomende financiële of administratieve gegevens opgevraagd bij andere instanties. Automatisch wordt ook informatie opgevraagd bij je huisarts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Je kan dus best je huisarts inlichten als je een aanvraag hebt ingediend.

Indien nodig kan je ook worden uitgenodigd door een arts van de DG voor een gesprek.

De beslissing of je al dan niet recht hebt op een tegemoetkoming wordt je per brief meegedeeld.

©vzw Geïntegreerde Zorg Waasland

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account