Als één van de onderstaande situaties voor jou of een gezinslid geldt op 1 januari van het aanslagjaar van de belastingen, dan heb je recht op een bijkomende belastingvrije som:

Jij of een gezinslid bent een persoon met een handicap

 • Je bent minstens een jaar arbeidsongeschikt, erkend door het ziekenfonds: het belastingvoordeel geldt ook als je met brugpensioen of pensioen gaat. Je ziekenfonds bezorgt je een attest dat je nodig hebt na je 65ste;
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten, vastgesteld ddor de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
 • Je bent door een handicap niet in staat om evenveel te verdienen als mensen zonder handicap, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
 • Je bent erkend als minstens 66 % lichamelijk of psychisch gehandicapt of minstens 66 % arbeidsongeschikt na een gerechtelijke beslissing?

Je hebt een kind met een handicap ten laste:

 • Een kind dat tenminste 4 punten haalt in pijler 1 van de toeslag voor kinderen met een handicap wordt als twee personen ten laste geteld. Dit leidt tot een aanzienlijk hogere belastingaftrek.
  Ook als je kind in een instelling verblijft, is het een kind ten laste. Je moet dan wel aantonen dat je met hem in contact blijft.

Je zorgt voor een oudere met een handicap:

 • Je zorgt voor een inwonende ouder, broer of zus met een handicap van 65 jaar of ouder.
  Op de pensioenen en renten van de persoon die je verzorgt, kent de fiscus  een bijkomende belastingvrijstelling toe  van max. 25.260 euro .
  Gezien de fiscale aftrekken gekoppeld zijn met je inkomenssituatie, neem je best contact op met de regionale belastingdienst –dienst personenbelasting (voor informatie over deze regionale kantoren:doorklikken naar volgende website: https://financien.belgium.be/kantoren. Zij kunnen voor jou de juiste berekeningen maken en bepalen welke je attesten moet indienen.

©vzw Geïntegreerde Zorg Waasland

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account